7 marca 2013 Program edukacyjny „W krainie prądu elektrycznego w ramach konkursu „Planeta Energii” pod patronatem Grupy Energa

7 marca 2013 Program edukacyjny „W krainie prądu elektrycznego w ramach konkursu „Planeta Energii” pod patronatem Grupy Energa

                        Uczniowie z klasy 2 a należący do koła matematyczno – przyrodniczego pod opieką pani Agnieszki Kloskowskiej oraz uczniowie z klasy 3 a pod opieką pani Małgorzaty Zajączkowskiej realizowali program edukacyjny „W krainie prądu elektrycznego w ramach konkursu „Planeta Energii” pod patronatem Grupy Energa. Dzieci brały udział w cyklu warsztatów. W czasie zajęć uczniowie zdobywali wiedzę na temat źródeł światła i różnych rodzajów oświetlenia, w grupach wykonywali plakaty, na których  umieszczali w odpowiednich kolejności rodzaje oświetlenia., dowiedzieli się skąd się bierze prąd w naszych domach, do czego używamy prądu elektrycznego, jak prąd zmienił życie ludzi i czy możliwe byłoby życie bez elektryczności. Uczniowie obejrzeli prezentację o odnawialnych źródłach energii. Podczas spotkań utrwalili wiedzę, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych, których wolno im korzystać pod opieką rodziców. Sporo uwagi poświęcono omówieniu zasad bezpiecznego zachowania podczas burzy i udzielaniu pomocy w sytuacji porażenia prądem. Cykl zajęć podsumowano stworzeniem przez uczniów z klasy 2 a i 3 a makiety ekologicznego Rypina, gdzie wykorzystuje się odnawialne źródła energii.

                      Projekty zostały zgłoszone do konkursu „Planeta energii”. Konkurencja była spora, bo w rywalizacji wzięło udział 300 nauczycieli i niemal 4,2 tyś uczniów klas I –III. Wyróżnienie zdobył projekt klasy 3a  pod kierunkiem  pani Małgorzaty Zajączkowskiej .

                                                                                           A. Kloskowska i M. Zajączkowska