27 marca 2013r Spotkania integracyjne uczniów klas I – III i dzieci sześcioletnich w SP3 - spektakl teatralny w wykonaniu „Teatrzyku Skrzaty” – uczniów klas: I c i II c, pt. Królewna Śnieżka” pod kierunkiem p. Anny Goślickiej oraz p. Marioli Jankiewicz

27 marca 2013r Spotkania integracyjne uczniów klas I – III i dzieci sześcioletnich w SP3 - spektakl teatralny w wykonaniu „Teatrzyku Skrzaty” – uczniów klas: I c i II c, pt. Królewna Śnieżka” pod kierunkiem p. Anny Goślickiej oraz p. Marioli Jankiewicz

27 marca 2013r. – środa – godz. 9:00 – zapraszamy PM 1 „Zuchy B” oraz „Oddział integracyjny”

                                               godz.10:00 – zapraszamy PM 3 „Ważki”

Na spektakl teatralny w wykonaniu „Teatrzyku Skrzaty” – uczniów klas:
I c i II c, pt. Królewna Śnieżka” pod kierunkiem p. Anny Goślickiej oraz p. Marioli Jankiewicz

______________________________