4 kwietnia 2013 Sprawdzian klas 6-tych

4 kwietnia 2013 Sprawdzian klas 6-tych

Sprawdzian rozpoczął się w czwartek 4 kwietnia o godz. 9:00 i trwał 60 minut. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania w teście uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Wyniki tegorocznego sprawdzianu umieszczone będą na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które szóstoklasiści otrzymają na koniec roku szkolnego wraz ze świadectwami.


>>>Arkusz egzaminacyjny dla uczniów<<< 

Zobacz przykładowe odpowiedzi do tego arkusza

____________________________