26 czerwca 2013 Wycieczka do Ośrodka Edukacji Historycznej" Gród Foluszek"

26 czerwca 2013 Wycieczka do Ośrodka Edukacji Historycznej" Gród Foluszek"

Bractwo Rycerskie Zamku Brodnickiego

Ośrodek Edukacji Historycznej" Gród Foluszek"

Czas trwania zajęć: 6 godzin

Program zajęć:

1.

Powitanie gości w grodzie

2.

Wyprawa do lasu – podział uczestników na grupy (każda grupa udaje się na inną trasę, na której trzeba odnaleźć ukryte listy z zadaniami i wyznaczone rośliny). Powrót do grodu. Zwycięska drużyna szuka zakopanego "skarbu"

3.

Wykonywanie zadań rycerskich przez poszczególne drużyny:

-strzelanie z łuku

- nauka fechtunku na machinach

- strzelanie z kuszy

4.

Nauka dawnych rzemiosł:

-wylepiania garnków z gliny

-bicie monet

-wyrób ozdób z drutu

-mielenie zboża na żarnach i pieczenie podpłomyków

-wytapianie dziegciu

-wytwarzanie papieru czerpanego

-posługiwanie się narzędziami ciesielskimi

-praca w kuźni

5.

Zabawy, gry i konkursy:

-pojedynki na bezpieczne maczugi

-trafianie mieczem do baloników

-rzut woreczkiem w tarczę rycerza

6.

Zakończenie zajęć

- ognisko oraz rozdanie nagród i dyplomów