19 marca 2013 konkurs poezji ks. Jana Twardowskiego na poziomie klas I-III

19 marca w Szkole Podstawowej Nr 3  im. Jana Pawła II w Rypinie przeprowadzony został konkurs poezji ks. Jana Twardowskiego na poziomie klas I-III. Zmagania małych recytatorów oceniało jury, w skład którego weszli: p. Beata Kosmalska, p. Anna Goślicka, p. Mariola Jankiewicz oraz p. Magda Kozubowicz. Do konkursowych zmagań zgłosiło się kilkunastu uczniów. Każdy z nich recytował dwa wybrane przez siebie utwory ks. Jana Twardowskiego. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu jury udało się na obrady. Przy ocenie recytatorów brano pod uwagę m. in. dykcję, dobór repertuaru, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Ostatecznie wydano następujący werdykt:

I miejsce – Oskar Nicpoń  kl. Ic

II miejsce – Martyna Stefańska kl. Iic

III miejsce – Agata Rochowicz kl. Iic

Jury przyznało także wyróżnienia dla następujących uczniów:

Oskar Kruk kl. IIIa, Wiktor Laskowski kl. Ic, Marcelina Tomaszewska kl. Ic, Piotr Laskowski kl. Ia.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci konkursu nagrody książkowe.